Markedsøkonomiens utvikling E-bok


Markedsøkonomiens utvikling - Rolv Petter Amdam, Haakon Gran, Svein Olav Hansen, Knut Sogner pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Rolv Petter Amdam, Haakon Gran, Svein Olav Hansen, Knut Sogner
ISBN: 9788245002386
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,30

FORKLARING:

I dag opplever mange at markedsøkonomien er den naturlige formen for ethvert økonomisk system. Markedsløsninger griper om seg de fleste steder i verden, og få i den økonomisk rike del av verden vil i dag ønske et økonomisk samfunn som ikke har markedsøkonomien som et bærende element. I et lengre historisk perspektiv vil vi imidlertid oppdage at markedsøkonomien representerer en form for økonomi som er relativt ny. Riktignok fantes det markeder som fungerte i middelalderen ja, også før dette. Det var likevel først i forbindelse med den industrielle revolusjon i England i annen halvdel av 1700-tallet at markedsøkonomien fikk en så stor utbredelse at den begynte å dominere økonomien. Boken problematiserer utviklingen av markedsøkonomien fra middelalderen og frem til i dag. Markedsøkonomi har ikke alltid vært en naturlig løsning og behøver derfor heller ikke å bli det i fremtiden. Boken bygger på et historisk perspektiv og den er skrevet som lærebok. Men den kan med utbytte også leses av de som er interesserte i økonomisk historie. Rolv Petter Amdam er professor ved Handelshøyskolen BI, Haakon Gran er høyskolelektor samme sted, Svein Olav Hansen er lektor ved Haldens videregående skole og underviser ved Handelshøyskolen BI og Knut Sogner er professor ved Handelshøyskolen BI.

...pre-klassisk tenkning, pre-klassisk tenkning, den klassiske perioden, nyklassisk økonomi og moderne økonomi ... Eide Forlag - Markedsøkonomiens utvikling, 2. utgave ... . ... Merkantilismen markerer det føydale systemets undergang, og markedsøkonomiens fødsel. Markedsøkonomiens utvikling Av Knut Sogner, Rolv Petter Amdam, Svein Olav Hansen, Haakon Gran Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245002386 Utgitt 2005, Myk perm Markedsøkonomiens utvikling Stagflasjon, nyliberalt skifte og murens fall Stagflasjon, nyliberalt skifte og murens fall. 1973-2000 Kunnskapsmål 1: Forståelse for hovedtrekk ved den inter-nasjonale krisen etter 1973; forståels ... Markedsøkonomiens utvikling - Rolv Petter Amdam, Haakon ... ... . 1973-2000 Kunnskapsmål 1: Forståelse for hovedtrekk ved den inter-nasjonale krisen etter 1973; forståelse for hvorfor skiftende konjunkturer skapte ny interesse for Schumpeters teorier og alter-native former for økonomisk organisering; forståelse for at utviklingen av ... Kjøp Markedsøkonomiens utvikling fra Bokklubber I dag opplever mange at markedsøkonomien er den naturlige formen for ethvert økonomisk system. Markedsløsninger griper om seg de fleste steder i verden, og få i den økonomisk rike del av verden vil i dag ønske et økonomisk samfunn som ikke har markedsøkonomien som et bærende element. Amdam, Gran, Hansen og Sogner: Markedsøkonomiens utvikling - Midlertidig utgave - (Fagbokforlaget, 2000) Blackford; The Rise of Modern Business in Great Britain, the United States and Japan - 2nd edition. Tittel: Markedsøkonomiens utvikling, 2. utgave, Forfatter: Amdam, Rolv Petter; Gran, Haakon; Hansen, Svein Olav; Sogner, Knut, Omtale: I dag opplever mange at markedsøkonomien er den naturlige formen for ethvert økonomisk system. Markedsløsninger griper om seg de fleste steder i verden, og få i den økonomisk rike del av verden vil i dag ønske et økonomisk samfunn som... Markedsøkonomi er et samfunnsøkonomisk system hvor ressurser allokeres ved hjelp av markeder, det vil si frivillige transaksjoner mellom private personer og bedrifter. Begrepet brukes ofte som samlebetegnelse på de nåværende økonomiske systemene i en lang rekke land hvor markeder spiller en relativt fremtredende rolle, kanskje mest typisk USA, men også Norge og alle de andre vestlige ... Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.Privat sektor er eier av bedriftene, som konkurrerer om å levere de varene og tjenestene forbrukerne vil ha (etterspør). Myndighetene griper sjelden direkte inn for å påvirke ... Kjøp Markedsøkonomiens utvikling fra Norske serier I dag opplever mange at markedsøkonomien er den naturlige formen for ethvert økonomisk system. Markedsløsninger griper om seg de fleste steder i verden, og få i den økonomisk rike del av verden vil i dag ønske et økonomisk samfunn som ikke har markedsøkonomien som et bærende element. Markedsøkonomiens utvikling - et kompendium [Scientific book]. BI Forlag. Yttri, Gunnar; Amdam, Rolv Petter & Amdam, Rolv Petter (1996) The European Productivity Agency, the Norwegian Productivity Institute and management education [Report]. TMV-senteret, Universitetet i Oslo. Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer ... 6267 - Nettbasert emne Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling. Les Markedsøkonomiens utvikling boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Rolv Petter Amdam. Og denne forfatteren skuffer aldri! Seks perspektiver på barn og unges utvikling . ISBN 9788245027006, 2019, 1. utgave, Willy-Tore Mørch, Joar Aasen, Harald Jarning Markedsøkonomiens utvikling. Fagbokforlaget, 2005 - 383 pages. 0 Reviews. I dag opplever mange at markedsøkonomien er den naturlige formen for ethvert økonomisk system. Markedsløsninger griper om seg de fleste steder i verden, og få i den økonomisk rike del av verden vil i dag ønske et økonomisk sa...