Tysk trussel mot Norge? E-bok


Tysk trussel mot Norge? - Tom Kristiansen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-05-19
FORFATTER: Tom Kristiansen
ISBN: 9788245006742
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,99

FORKLARING:

Denne boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april 1940. De nye utfordringene knyttet til nøytraliteten stilte Forsvaret i en svært vanskelig situasjon når det skulle operasjonalisere regjeringens inkonsistente og vaklende politikk etter krigsutbruddet i september 1939. Forsvarsledelsens syn på Norges forhold til de tre dominerende stormaktene i Nordvest-Europa: Sovjetunionen, Storbritannia og Tyskland blir også behandlet. Noen av temaene i boken: Nøytraliteten i norsk sikkerhetspolitikk Norges forhold til Sovjetunionen, Storbritannia og Tyskland Admiral Wolfgang Wegener og tysk marinestrategi Forsvarets øverste ledelse Land-, sjø- og luftmilitær utvikling i Norge i 1930-årene Strategi og politisk fornektelse Forsvaret av Nord-Norge Forsøk på gjenreising av Forsvaret og militære krisetiltak etter 1937 Tom Kristiansen (f. 1953) er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og emneansvarlig ved Forsvarets stabsskole. Han disputerte ved Universitet i Bergen og har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Kristiansen har tidligere vært knyttet til Forsvarsmuseet og Sjøkrigsskolen. Hans interessefelt er militær tenkning, europeisk diplomatisk historie, militær- og krigshistorie etter 1814. Kristiansen har publisert flere arbeider innenfor sitt interesseområde, blant annet (med Rolf Hobson) Total krig, nøytralitet og politisk splittelse. Norsk forsvarshistorie 1905 1940, bind 3 (Bergen 2001) og Navies in Northern Waters 1720 2000 (London 2004). Kristiansen var redaktør for og bidragsyter til boken Fregatter i storm og stille. Marinens «langskip» 1960 2007 (Bergen 2007).

... vakt mot tyske angrep. Tysk politi: - Konkrete trusler mot hele Hannover ... Dieselskandalen truer tysk økonomi | DN ... . Tysk politi skal ha funnet en ambulanse med sprengstoff i nærheten av stadion i Hannover, hvor kampen mellom Tyskland og Nederland ble avlyst på kort varsel tirsdag. En trussel mot norsk suverenitet. EU kan bli sittende med enda et sugerør i den norske statskassen, ... Kort forklart betyr de får en type en myndighet over Norge på det feltet. Atomtrusselen mot Norge er tilbake igjen - Bruk av atomvåpen på norsk ... Ikke første gangen tyske myndigheter truer Norge ... ... . Atomtrusselen mot Norge er tilbake igjen - Bruk av atomvåpen på norsk jord er et ikke utenkelig scenario, sier Statens strålevern. Det er tredje året på rad at PST peker på Russland som den største trusselen mot norske interesser. Rapporten understreker at det også er andre stater som vil kunne skade norske interesser. Rapporten for 2015 var første gang Russland offentlig ble nevnt som en trussel mot Norge av PST. PST sjekker trussel mot Norge: Fransk nettsted: Norge neste terrormål. Både Norge og Danmark skal være nevnt som neste terrormål på et fransk nettsted. Tysk forsvarsminister: - Kyberangrep er den største trusselen mot global stabilitet. Den tyske forsvarsministeren Usula von der Leyen mener kyberrangrep er den største trusselen mot politisk stabilitet i verden. ... PST-sjef Benedicte Bjørnland uttalte til NTB i januar at flere land har etablert langvarige interesser i Norge. Vi som eier en hytte må faktisk klappe igjen. Norske hytter spiser mer urørt natur enn det vindkraft gjør. Hytter er en mye større trussel mot urørt natur i Norge enn vindkraft: Det finnes snart en halv million hytter i Norge. Nærmere bestemt 467.000 av dem per 2018....