Selskapsloven E-bok


Selskapsloven - Geir Woxholth pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Geir Woxholth
ISBN: 9788205342057
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,47

FORKLARING:

Boken gir en utførlig kommentar til selskapsloven av 21 juni 1985 nr 83 og omfatter dermed hovedsakelig ansvarlig selskap og kommandittselskap Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv. Fremstillingen er ajourført med de siste endringen i selskapsloven, praksis fra Justisdepartementets lovavdeling og rettspraksis.Dr juris Geir Woxholth er professor i formuerett ved Universitetet i Oslo. Hans vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innen formueretten, særlig kontraktsrett, organisasjonsrett og selskapsrett.

...departementene, i andre offentlige institusjoner og i næringslivsorganisasjoner ... Selskapsloven - med kommentarer | Geir Woxholth ... ... . Kjøp 'Selskapsloven, med forskrifter, lov 21 juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, sist endret ved lov 14 desember 2018 nr. 95 fra 1 januar 2019' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 9788245087321 Selskapsformer i Norge er vanligvis atskilt primært ut fra i hvilken grad deltakerne hefter for selskapets gjeld.. I et AS, ASA og SE hefter ikke deltakerne for mer enn sitt aksjeinnskudd om s ... Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdata ... .. I et AS, ASA og SE hefter ikke deltakerne for mer enn sitt aksjeinnskudd om selskapet skulle gå konkurs.Slike selskaper kalles derfor selskap med begrenset ansvar.I ANS og DA, samt enkeltpersonforetak og indre selskap (som strengt tatt ikke er selskaper i egentlig forstand) er ... Enkeltpersonforetaket er regulert av Selskapsloven av 1985, § 1-1 nr. 3. Det er ingen krav om innskudd, og registrering i Foretaksregisteret er nødvendig bare hvis du driver handel med innkjøpte varer eller ansetter mer enn fem personer. De formelle kravene til Enkeltpersonforetak er enklere enn for Aksjeselskap. Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender. Se også: Forening Selskap er i Norge i juridisk forstand en kommersiell organisasjon som i Selskapsloven defineres som "økonomisk virksomhet som utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko" Selskaploven§ 1-1.. Ansvarsforholdet for eierne avgjøres ut fra hvilken selskapsform som er valgt. I personlige selskaper og ansvarlig selskap svarer eieren eller eierne for ... You need to enable JavaScript to run this app. Selskapsloven, supplert av selskapsavtalen, etablerer selskapsmøtet som det høyeste organ i et AF. Det etableres ofte et styre. Styret, eller annet etablert felles organ (styringsgruppe), som skal ha fokus på prosjektet og har tilstrekkelige fullmakter til å ta nødvendige løpende avgjørelser er en sentral faktor for suksess. Forlagets omtale: Boken gir en utførlig kommentar til selskapsloven av 21 juni 1985 nr 83 og omfatter dermed hovedsakelig ansvarlig selskap og kommandittselskap Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv. … «Selskapsloven fastsetter ingen begrensninger m.h.t. hvem som kan være deltaker i et selskap. Se lovens § 2-2 første ledd. Det er her bl.a. fastsatt at juridiske personer av enhver art, så som aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, stiftelser og andre sammenslutninger med egen rettssubjektivitet kan være deltaker i et selskap. Selskapsrett - Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, m.v. Selskapsmøtet skal «innkalles på hensiktsmessig måte og med nødvendig varsel», selskapsloven § 2-11. Det skal i innkallingen opplyses om hvilke saker som skal behandles på møtet, slik at man kan forberede seg på en hensiktsmessig måte. Andre saker enn de det er opplyst om kan ikke behandles, med mindre alle deltakerne samtykker til ... selskapsloven § 1-2 (1) bokstav c. Selskapslovens regler kommer som utgangspunkt til anvendelse for indre selskaper, dog slik at det er en rekke bestemmelser som kan fravikes i selskapsavtalen mellom partene. Et indre selskap må minst ha en hovedmann og en eller flere stille deltakere. Etter gjeldende regler i selskapsloven § 2-11 skal selskapsmøtet innkalles på hensiktsmessig måt...