Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine

Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine - Miran Jus | Fundacionsinadep.org Z veseljem vam predstavljamo knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja, napisal Mauro Bonazzi. Prenesite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja v PDF, TXT, FB2 ali kateri koli drugi obliki, ki je možna na fundacionsinadep.org.

INFORMACIJE

AVTOR
Miran Jus
DIMENZIJA
9,39 MB
IME DATOTEKE
Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine.pdf
ISBN
3000913438892

OPIS

Prva monografija o faktoringu v slovenskem jeziku. Faktoring temelji na odstopih terjatev (cesiji) in je uveljavljen instrument zunanjega financiranja podjetij, ki prodajajo na odloženo plačilo, poleg (re)financiranja (dobaviteljskih kreditov) pa jim faktorji z dodatnimi storitvami upravljanja terjatev med drugim ponujajo tudi učinkovito zaščito pred riziki neplačil njihovih kupcev (dolžnikov). V interdisciplinarni študiji so celovito in teoretično poglobljeno obdelane ter obširno in nazorno predstavljene storitve faktoringa iz komercialnih, finančnih in pravnih vidikov. Monografija o faktoringu, ki bo še dolgo vrsto let temeljna literatura za študente in predavatelje na ekonomsko-poslovnih in pravnih fakultetah, je namenjena tudi strokovnjakom v bankah in faktorinških družbah, svetovalcem in drugim praktikom v številnih podjetjih, ki bodo za svoje uspešno poslovanje uporabljala te storitve.FINANCIRANJE TRGOVINE – RIZIKI PLAČIL • cesije• diskontiranje faktur• eskont menic• forfaiting• financiranje dobaviteljskih verig• verižne kompenzacije• kontokorentni krediti• lombardni krediti• akreditivi• bančne garancije• kreditno zavarovanje»Avtor ima izjemen občutek za povezovanje gospodarskega ozadja s pravno vsebino, kar nam olajšuje razumevanje zagotavljanja financiranja gospodarskih subjektov s terjatvami, ki nastajajo pri njihovem gospodarskem delovanju. Torej knjiga za najzahtevnejšega bralca.«– prof. dr. Miha Juhart (iz predgovora) O AVTORJU Miran Jus (1960), dr. pravnih in mag. ek. znanosti, je izvršni direktor za strukturirano financiranje in pravne zadeve v Korona d.d. Kariero je začel kot diplomat in nadaljeval kot izvršni direktor za raziskave in strategijo v slovenski izvozno-kreditni agenciji ter konzultant in docent za gospodarsko pravo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je avtor 11 knjig in več kot 200 člankov s področja prava mednarodnih plačil, financiranja trgovine in projektnega financiranja, zavarovanja trgovinskih kreditov in investicij, monetarnega, bančnega in zavarovalnega prava ter upravljanja rizikov.

Faktoring namreč prav tako omogoča takojšnje financiranje poslovanja. Faktoring > Promet evropskega faktoringa Promet faktoringa v Evropi v letu 2009 Evropa Domači faktoring Mednarodni faktoring Skupaj v mio EUR Delež Slovenija 500 150 650 0 Velika Britanija 182.863 12.750 195.613 22 Francija 109.581 18.601 128.182 15 Italija 113.250 11.000 124.250 14 Češka 3.050 710 4.780 0,5 Hrvaška 2.400 50 2.450 0 Slovaška 750 380 1.130 0 Skupaj Evropa 760.699 115.950 ... Faktoring (engl. factoring, njem.

JUS, Miran. Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine : financiranje trgovine - riziki plačil.

POVEZANE KNJIGE