Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar

Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar - Vladimir Dumka | Fundacionsinadep.org Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja PDF, TXT, FB2. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja ePUB. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja MOBI. Knjiga je nastala leta 2020. Poiščite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja na fundacionsinadep.org.

INFORMACIJE

AVTOR
Vladimir Dumka
DIMENZIJA
12,9 MB
IME DATOTEKE
Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar.pdf
ISBN
2025434232381

OPIS

Ukrajinsko-slovenski slovar in njegova obrnjena slovensko-ukrajinska verzija, ki ju je sestavil Vladimir Dumka, obsegata 24.352 ukrajinskih in 22.515 slovenskih iztočnic. Redakcijo ukrajinskih slovarskih iztočnic je opravila ukrajinska kolegica doc. dr. Liudmyla Danylenko iz Inštituta za jezikoslovje O. O. Potebnje Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, redakcijo slovenskih prevedkov in sploh slovenskega besedja pa dr. Silvo Torkar iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slovar je z vidika ustreznosti prevedkov pregledala še stalna sodna tolmačka Natalija Glažar Berčič. Ukrajinski del slovarja se pretežno opira na enajstzvezkovni razlagalni slovar ukrajinskega jezika Словник української мови (1970–1981), slovenski pa na Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970–1991) in Slovenski pravopis (2001). Slovar je namenjen tako Slovencem, ki potujejo v Ukrajino in se želijo seznaniti z ukrajinščino, kot tudi vsem tistim iz Ukrajine, ki prihajajo v Slovenijo kot delavci ali sicer želijo spoznati slovenski jezik. Knjiga je prispevek k pristnejšim stikom med dvema narodoma in njunima kulturama. Українсько-словенський словник та його словенсько-українська версія, який уклав Володимир Думка, містить 24 352 українських і 22 515 словенських заголовних слів. Редагуванням українських реєстрових слів займалася українська колега доцент, кандидат філологічних наук Людмила Іванівна Даниленко з Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України. Редагуванням перекладених на словенську мову слів та словосполучень та й усього словенського словникового корпусу займався доктор філологічних наук Сільво Торкар з Інституту словенської мови імені Франа Рамовша Науково-дослідного центру Словенської академії наук та мистецтв. Словник — з точки зору відповідності перекладу — редагувала ще судовий перекладач Наталія Глажар Берчiч. Українська частина словника здебiльшого ґрунтується на одинадцятитомному тлумачному Словнику української мови (1970–1981), а в основу словенської частини словника покладено словник словенської літературної мови (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1991) і словенський правопис (Slovenski pravopis, 2001). Словник призначений для словенців, які подорожують в Україну та прагнуть пізнати українську мову, а також для всіх українців, які приїхали у Словенію працювати, або для тих, хто має бажання познайомитися зі словенською мовою. Словник - це ще один внесок у поглиблення контактів між обома народами та їхніми культурами.

maja, vas ob 11. uri vabimo v Prešernovo dvorano SAZU, kjer bomo predstavili Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar, ki je pravkar izšel pri Založbi ZRC..

Oglejte si tudi ukrajinsko slovenski slovar. Prosimo Vas, da ročno spremenite jezik v slovensko ukrajinski slovar! The translated text will appear here.

POVEZANE KNJIGE