Tri predavanja o postindustrijski družbi

Tri predavanja o postindustrijski družbi - Daniel Cohen | Fundacionsinadep.org Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja PDF, TXT, FB2. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja ePUB. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja MOBI. Knjiga je nastala leta 2020. Poiščite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja na fundacionsinadep.org.

INFORMACIJE

AVTOR
Daniel Cohen
DIMENZIJA
11,40 MB
IME DATOTEKE
Tri predavanja o postindustrijski družbi.pdf
ISBN
7087554073511

OPIS

Daniel Cohen (r. 1953) je profesor ekonomije na École normale supérieure in na Univerzi v Parizu I; je vodja Centra za ekonomske raziskave in njihovo uporabo (CEPREMAP), član Sveta za ekonomske raziskave pri Predsedniku vlade in kolumnist časnika Le Monde. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanji rasti, zaposlenosti, dolgov držav v razvoju in kredibilnosti ekonomskih politik. Njegove knjige, npr. Richesse du monde, pauvretés des nations (1997), Nos temps modernes (2000), La mondialisation et ses ennemis (2004), se redno prevajajo v številne jezike. Tri predavanja o postindustrijski družbi so njegova prva knjiga prevedena v slovenščino.V tej jedrnati in provokativni knjigi Daniel Cohen predstavi globalne premike v postindustrijski dobi. Solidarnosti, ki je bila nekoč značilna za industrijsko družbo, ni več. Nekdanja velika industrijska podjetja so sistematično razgradili: naloge, ki veljajo za nebistvene, so zaupane podizvajalcem, inženirji so v razvojnih parkih ločeni od delavcev, medtem ko so delničarji našli nove načine obvarovanja pred tveganji, so zaposleni prepuščeni nemilosti trga. Zavedanje, da živimo v enem svetu še nikoli ni bila tako močno, družbeni pogoji eksistence pa še nikoli tako neenaki.Cohen v svojih razmišljanjih opisuje preobrazbe, ki so zaznamovale prelom med industrijsko in postindustrijsko dobo. Informacijsko revolucijo poveže z usmeritvijo k vse manjši hierarhiji delavcev z vse več veščinami in ta proces poveže z delovnimi praksami, ki jih je spodbudila kultura maja \\'68. Naravo dela sta spremenila tudi podizvajalstvo in eksternalizacija in nastala je nova mednarodna delitev dela. Avtor analizira gospodarski vzpon Kitajske, Indije in držav nekdanje Sovjetske zveze in gospodarske učinke, ki jih ima prosta trgovina v revnih deželah. Na koncu se Cohen posveti usodi evropskega socialnega modela in njegovemu tradicionalnemu kompromisu med socialno pravičnostjo in gospodarsko produktivnostjo.Za slovensko bralko in bralca je knjigo z obsežno študijo pospremil Branko Bembič, zaključuje pa jo stvarno in imensko kazalo.

omogo ča osebno sodelovanje pri poslovanju podjetja, ne da bi imeli člani tihe družb dolžnost osebnega jamstva nasproti upnikom družbe. Maja kar tri gostujoča predavanja v magistrskih programih Na DOBA Fakulteti, ki jo odlikujeta kar dve mednarodni akreditaciji online študija, bomo maja gostili tri predavatelje iz prakse. Najprej bo na vrsti gostujoče predavanje pri predmetu Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja. Tri temeljna vprašanja vsake družbe Kaj se bo v neki družbi proizvajalo in v kakšnih koli činah? Kako se bodo dobrine proizvajale: kdo jih bo proizvajal, s kakšnimi sredstvi in po kakšnem tehnološkem postopku? Za koga proizvajamo razli čne dobrine in storitve, kdo bo sodeloval v prisvajanju koristi od proizvodnje in v kakšni meri? 2.

storitvenimi dejavnostmi, ki predstavljajo tudi največjega zaposlovalca, medtem ko je delež zaposlenih v ostalih gospodarskih dejavnostih že močno zmanjšan. ureja jo zakon o podjetjih je posebna vrsta kapitalsko-trgovinskih družb nastala je predvsem zato, ker je delniška družba v dobi koncentracije velikih kapitalov postala neprikladna za manjša podjetja. omogo ča osebno sodelovanje pri poslovanju podjetja, ne da bi imeli člani tihe družb dolžnost osebnega jamstva nasproti upnikom družbe. Maja kar tri gostujoča predavanja v magistrskih programih Na DOBA Fakulteti, ki jo odlikujeta kar dve mednarodni akreditaciji online študija, bomo maja gostili tri predavatelje iz prakse.

POVEZANE KNJIGE