Shranili smo jih v bančah

Shranili smo jih v bančah - Karmen Kenda-Jež | Fundacionsinadep.org Z veseljem vam predstavljamo knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja, napisal Mauro Bonazzi. Prenesite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja v PDF, TXT, FB2 ali kateri koli drugi obliki, ki je možna na fundacionsinadep.org.

INFORMACIJE

AVTOR
Karmen Kenda-Jež
DIMENZIJA
10,35 MB
IME DATOTEKE
Shranili smo jih v bančah.pdf
ISBN
3805904788900

OPIS

Izsledki raziskave slovenskega oblačilnega izrazja v Kanalski dolini, ki je v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem Planika Kanalska dolina potekala v letih 2003– 2007, so v monografiji urejeni v trijezični (slovensko-italijansko-nemški) konkordančni izrazijski slovar. Začetna, slovensko-italijanska razdelka vsebujeta prepis narečnega besedila Oblačila naših dedkov in babic glavne informantke Marie Moschitz, obogaten s slikovnim gradivom, in slovarski uvod s predstavitvijo raziskave, prikazom sestave gesel ter seznamom kratic in krajšav. Slovar v celoti temelji na prepisih posnetkov narečnih besedil, urejenih v podatkovno zbirko. Lažje iskanje po slovarju (tudi več- in drugojezičnim uporabnikom) omogočajo knjižnoslovensko-narečni, italijansko-slovenskonarečni in nemško-slovenskonarečni seznam.Ker se je gradivo za slovar začelo zbirati s popisovanjem izrazja za posamezne kose ohranjenih oblačil, zgradba slovarja še vedno odraža prvotno neposredno povezavo med popisanim besedjem in ohranjeno predmetnostjo; tako je npr. nabor izrazja za ženska oblačila in njihove dele veliko bogatejši kot za moška. Raznovrstnost ohranjenih oblačil in poimenovanj zanje priča o razpetosti med zavezanostjo izročilu in odprtostjo za novo, ki je bila posledica neprestanih medkulturnih stikov na tem območju, med ljudsko obrtjo in načrtnim izobraževanjem na tečajih krojenja in šivanja, med vaškim in mestnim.Slovar je nastal na podlagi približno 1400 zvočnih izsečkov iz okrog 16 ur posnetkov vódenih pogovorov in obsega 568 iztočnic. V geslovnik so bile poleg izrazja pritegnjene tudi sopojavnice. Ker gre za slovar konkordančnega tipa, so v geslih (v oblikovnem razdelku) zabeležene samo tiste besedne oblike, ki se pojavljajo v gradivu. Geselska struktura je zasnovana tako, da omogoča nadaljnje dopolnjevanje in širjenje slovarja, in sicer tako v okviru posameznega gesla kot pri prehajanju na druga pomenska področja do splošnega slovarja ziljskega narečja v Kanalski dolini.

in 28. marcem. Karmen Kenda-Jež, Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v kanalski dolini, Ukve - Ljubljana, 2007 Гласник Етнографског института САНУ 57 (1) Београд, 2009 320-323. Journals: Traditiones (with Slovenian Academy of Sciences and Arts, from 1999 with Institute of Ethnomusicology): since 1972 (ZRC since 1996) Studia mythologica Slavica: since 1998: Serials: Opera ethnologica Slovenica: since 2003 Glasovi: since 1988 (ZRC since 2014) Pri izdelavi slovarskih gesel sem se zgledovala po načelih slovenskega narečnega slovaropisja oziroma metodologiji, ki jo je v svojem delu Shranli smo jih v bančah: slovenski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale uporabila Karmen Kenda-Jež (2007). Potem, ko smo danes v posest prevzeli območje nekdanje tovarne Rog, smo komisijsko popisali opremo in druge predmete, ki niso last MOL.

Pokrovčki so prožni in oblikovani in jih lahko uporabljate za različne vrste in velikosti posod. Tokrat smo že petič zapored organizirali dejavnosti za vse dijake in profesorje. Letos smo in bomo pisali sporočila, ki jih bomo shranili v časovno kapsulo ob 30-letnici samostojne Slovenije namenjeno vsem, ki bodo v prihodnjih generacijah stopali v prostore naše secesijske lepotice, da bi na GCC gradili svoje sanje ter doživljali ... V svoji omari je dobro imeti nekaj brezčasnih kosov za vsako priložnost.

POVEZANE KNJIGE