Življenje in prakse svobode

Življenje in prakse svobode - Michel Foucault | Fundacionsinadep.org Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja PDF, TXT, FB2. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja ePUB. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja MOBI. Knjiga je nastala leta 2020. Poiščite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja na fundacionsinadep.org.

INFORMACIJE

AVTOR
Michel Foucault
DIMENZIJA
5,72 MB
IME DATOTEKE
Življenje in prakse svobode.pdf
ISBN
8294728074555

OPIS

Knjiga obsega izbor ključnih krajših Foucaultovih spisov, ki so nastali ob različnih priložnostih, bodisi kot predavanja, bodisi kot predgovori in uvodne besede k različnim izdajam, bodisi kot intervjuji v strokovnih revijah in ki z nekaj izjemami doslej niso bili prevedeni v slovenščino.Po Foucaultovi smrti sta jih zbrala, uredila in v štirih obsežnih zvezkih pod naslovom Dits et écrits leta 1994 pri pariški založbi Gallimard izdalaDaniel Defert in François Ewald. Zaradi vsebinske povezanosti je izboru dodano tudi besedilo “Predavanje 17. marca 1976”, ki pa je izšlo v zborniku predavanj z naslovom “Il faut défendre la société\" (Gallimard-Seuil, Pariz 1997).Tematika, ki jo Foucault načenja v svojih spisih, je še vedno, ali bolje, je dandanes vedno bolj aktualna, in je zaznamovala oziroma zaznamuje številna vprašanja, ki se jih lotevajo sodobni avtorji – od biopolitike in biooblasti (Giorgio Agamben, Antonio Negri), družbe nadzora (Gilles Deleuze in deloma tudi Jacques Rancière), razsvetljenske dediščine (Jurgen Habermas, Jean-François Lyotard), do vloge intelektualca danes, vprašanj etike, politike, seksualnosti, psihoanalize, spremembe vloge in mesta države, nastopa tistega, kar Foucualt imenuje vladnost itn. Osnovna značilnost teh sicer dostikrat raznorodnih, vendar izjemno premišljenih in poglobljenih Foucaultovih posegov na različna področja je njihova lucidnost, izvirnost in daljnosežnost, ki je obenem tudi dovolj poljudna in vselej zanimiva za širše bralno občinstvo, na kratko pa jo je nemara najbolje povzel sicer do Foucaulta vedno zelo kritični Jürgen Habermas – s “puščico v srce sedanjosti”.

Novi trg 2, 1000 Ljubljana. [email protected] +386 1 470 61 00 +386 1 425 52 53 Več glav več ve Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi Zwei Köpfe wissen mehr als einer Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag Two Heads are Better Than One Phraseology and Paremiology in Dictionaries and in Everyday Use Uredili: Saša Babič, Vida Jesenšek Leto: 2014 Domov > Knjižnično nadomestilo > Življenje in prakse svobode : izbrani spisi.

Program kolokvija: 10.30 Rok Benčin / Subjekt diskontinuitete kot nerazrešena Foucaultova dediščina 11.15 Samo Tomšič / Arheologija in politika lingvistike 12.00 Vasja Badalič / Na periferiji : Nekaj predlogov k razumevanju politične vloge intelektualca Znanstvenoraziskovalni center. Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

POVEZANE KNJIGE